ผู้บริหาร

นายบุญรวม สังข์น้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/01/2012
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 203943
Page Views 225965
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลมิชชั่น มวกเหล็ก มวกเหล็ก
2 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ซับสนุ่น มวกเหล็ก
3 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับสนุ่น มวกเหล็ก 036340105
4 โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับสนุ่น มวกเหล็ก 036-340104
5 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น มวกเหล็ก 036-902149
6 โรงเรียนวัดบ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) มวกเหล็ก มวกเหล็ก 0 3634 4345
8 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็ก มวกเหล็ก
9 โรงเรียนบ้านหลังเขา มวกเหล็ก มวกเหล็ก
10 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน มวกเหล็ก มวกเหล็ก
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม มิตรภาพ มวกเหล็ก
12 โรงเรียนพระวิทยา มิตรภาพ มวกเหล็ก
13 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน มิตรภาพ มวกเหล็ก 0-3623-8687
14 โรงเรียนบ้านซับพริก มิตรภาพ มวกเหล็ก
15 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มิตรภาพ มวกเหล็ก
16 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา มิตรภาพ มวกเหล็ก
17 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ลำพญากลาง มวกเหล็ก
18 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ลำพญากลาง มวกเหล็ก 036-340112
19 โรงเรียนบ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
20 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก 0-3634-0110
21 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
22 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ลำพญากลาง มวกเหล็ก
23 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ลำพญากลาง มวกเหล็ก
24 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ลำพญากลาง มวกเหล็ก
25 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
26 โรงเรียนบ้านท่าพลู ลำสมพุง มวกเหล็ก
27 โรงเรียนบ้านลำสมพุง ลำสมพุง มวกเหล็ก
28 โรงเรียนบ้านซับดินดำ ลำสมพุง มวกเหล็ก 0-3634-0114
29 โรงเรียนบ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก
30 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 0-3634-0138
31 โรงเรียนบ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
32 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
33 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 0-3634-0137
34 โรงเรียนจำรัสวิทยา คำพราน วังม่วง
35 โรงเรียนวัดปากน้ำ คำพราน วังม่วง
36 โรงเรียนวัดคำพราน คำพราน วังม่วง
37 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังม่วง วังม่วง
38 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด วังม่วง วังม่วง
39 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) วังม่วง วังม่วง 0-3634-0123
40 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ วังม่วง วังม่วง
41 โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ วังม่วง วังม่วง
42 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง วังม่วง วังม่วง
43 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วังม่วง วังม่วง
44 โรงเรียนวัดวังยาง วังม่วง วังม่วง
45 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี วังม่วง วังม่วง
46 โรงเรียนบ้านปึกสำโรง แสลงพัน วังม่วง
47 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี แสลงพัน วังม่วง
48 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี แสลงพัน วังม่วง
49 โรงเรียนวัดหนองไทร คลองเรือ วิหารแดง
50 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล คลองเรือ วิหารแดง
51 โรงเรียนวัดคลองยาง คลองเรือ วิหารแดง
52 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) คลองเรือ วิหารแดง
53 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม คลองเรือ วิหารแดง
54 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านลำ วิหารแดง
55 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ บ้านลำ วิหารแดง
56 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส บ้านลำ วิหารแดง
57 โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านลำ วิหารแดง
58 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย วิหารแดง วิหารแดง
59 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) วิหารแดง วิหารแดง
60 โรงเรียนบ้านบางกง วิหารแดง วิหารแดง 0-3635-3147
61 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองสรวง วิหารแดง
62 โรงเรียนบำรุงปัญญา หนองสรวง วิหารแดง
63 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ หนองสรวง วิหารแดง
64 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ หนองสรวง วิหารแดง
65 โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) หนองสรวง วิหารแดง
66 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน หนองสรวง วิหารแดง
67 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) หนองสรวง วิหารแดง
68 โรงเรียนวัดคลองใหม่ หนองหมู วิหารแดง
69 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) หนองหมู วิหารแดง 0-3635-3146
70 โรงเรียนวัดสร้างบุญ หนองหมู วิหารแดง
71 โรงเรียนบ้านหัวถนน หนองหมู วิหารแดง
72 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ เจริญธรรม วิหารแดง
73 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม วิหารแดง
74 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เจริญธรรม วิหารแดง
75 โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) กุ่มหัก หนองแค
76 โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม คชสิทธิ์ หนองแค
77 โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) คชสิทธิ์ หนองแค
78 โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) คชสิทธิ์ หนองแค
79 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) บัวลอย หนองแค
80 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามคคี บัวลอย หนองแค
81 โรงเรียนวัดหนองตาเดี้ยง หนองจรเข้ หนองแค
82 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองจรเข้ หนองแค
83 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) หนองจิก หนองแค
84 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ หนองจิก หนองแค
85 โรงเรียนวัดบ้านจาน หนองนาก หนองแค
86 โรงเรียนวัดหนองครก หนองนาก หนองแค
87 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ หนองแค
88 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) หนองปลาหมอ หนองแค 0-3637-9107
89 โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่ หนองปลาหมอ หนองแค
90 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) หนองปลิง หนองแค 0-3637-0854
91 โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง หนองแค
92 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) หนองปลิง หนองแค
93 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองแขม หนองแค
94 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) หนองแขม หนองแค 0-3623-7732
95 โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยา) หนองแค หนองแค
96 โรงเรียนกลั่นวิทยา หนองแค หนองแค
97 โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง หนองแค
98 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) หนองโรง หนองแค
99 โรงเรียนวัดลำบัว หนองโรง หนองแค
100 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หนองโรง หนองแค
101 โรงเรียนวัดคลองห้า หนองโรง หนองแค
102 โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) หนองไข่น้ำ หนองแค
103 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์) ห้วยขมิ้น หนองแค
104 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ห้วยขมิ้น หนองแค
105 โรงเรียนวัดบ้านลาด ห้วยขมิ้น หนองแค
106 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิ้น หนองแค
107 โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น ห้วยขมิ้น หนองแค
108 โรงเรียนหินกองวิทยาคม ห้วยทราย หนองแค
109 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร (อนุบาลเลิศปัญญา) ห้วยทราย หนองแค
110 โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ห้วยทราย หนองแค
111 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) โคกตูม หนองแค
112 โรงเรียนวัดหนองผักชี โคกแย้ หนองแค
113 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) โคกแย้ หนองแค
114 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ โคกแย้ หนองแค
115 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม โคกแย้ หนองแค
116 โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง หนองแค
117 โรงเรียนวัดโคกกลาง โพนทอง หนองแค 080 4406156
118 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ไผ่ต่ำ หนองแค
119 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ชะอม แก่งคอย
120 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ชะอม แก่งคอย
121 โรงเรียนวัดบึงไม้ ชะอม แก่งคอย
122 โรงเรียนวัดชำผักแพว ชำผักแพว แก่งคอย
123 โรงเรียนวัดโคกกรุง ชำผักแพว แก่งคอย
124 โรงเรียนวัดบ้านดง ชำผักแพว แก่งคอย 036714089
125 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส ชำผักแพว แก่งคอย 0-3623-7487
126 โรงเรียนวัดขอนหอม ตาลเดี่ยว แก่งคอย
127 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตาลเดี่ยว แก่งคอย
128 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ตาลเดี่ยว แก่งคอย
129 โรงเรียนวัดนาบุญ ตาลเดี่ยว แก่งคอย
130 โรงเรียนบ้านซับบอน ทับกวาง แก่งคอย
131 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ทับกวาง แก่งคอย
132 โรงเรียนวัดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม ทับกวาง แก่งคอย
133 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ทับกวาง แก่งคอย
134 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ทับกวาง แก่งคอย
135 โรงเรียนวัดป่าไผ่ ทับกวาง แก่งคอย 0-3635-7458
136 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ทับกวาง แก่งคอย
137 โรงเรียนวัดท่าคล้อ ท่าคล้อ แก่งคอย
138 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ท่าคล้อ แก่งคอย
139 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย 0-3623-7563
140 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ท่าตูม แก่งคอย
141 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ท่ามะปราง แก่งคอย
142 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย
143 โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง แก่งคอย
144 โรงเรียนวัดโป่งมงคล ท่ามะปราง แก่งคอย
145 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) บ้านธาตุ แก่งคอย
146 โรงเรียนบ้านช่อง บ้านป่า แก่งคอย 0-3625-1500
147 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง บ้านป่า แก่งคอย 036-340133
148 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอน แก่งคอย
149 โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอน แก่งคอย
150 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สองคอน แก่งคอย
151 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอน แก่งคอย
152 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี หินซ้อน แก่งคอย
153 โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อน แก่งคอย
154 โรงเรียนวัดบุรีการาม ห้วยแห้ง แก่งคอย
155 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ห้วยแห้ง แก่งคอย 0-3623-7596
156 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี ห้วยแห้ง แก่งคอย
157 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ห้วยแห้ง แก่งคอย
158 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย
159 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) ห้วยแห้ง แก่งคอย
160 โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน แก่งคอย
161 โรงเรียนแก่งคอย แก่งคอย แก่งคอย
162 โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย แก่งคอย
163 โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย แก่งคอย แก่งคอย
164 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา แก่งคอย แก่งคอย
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ